Pårørende til en dement?

Pårørende til en dement?
Aug
1

Er din ægtefælle eller en af dine forældre ramt af demens?
Har du brug for at møde ligesindede, som forstår dig?
Frivillig Thy tilbyder en gruppe, hvor voksne pårørende til
demente kan mødes.

Der er 2 frivillige igangsættere fra Frivillig Thy tilstede. Alt hvad der tales om i gruppen foregår under tavshedspligt.

Kontakt FrivilligThy, tlf. 97911877
Nytorv 8 · 7700 Thisted tlf. 97 91 18 77
post@frivilligthy.dk www.frivilligthy.dk

Top