Grupperne – oversigt

Her kan du se, hvilke grupper, der er i gang, hvor mange der er med i dem og om der er en venteliste.

Hurtig links til grupper

Grupper Personer på venteliste Grupper i gang
Pårørende demente 3 2
Kreativ cafe 0 1
Samværsgruppe voksne over 30 4
Samværsgruppe unge 18-30 0
Barn til demente 1 0
Pårørende ADHD 3 0
Børn til sclerose 1 0
Kroniske smerter 2 0
Fibromyalgi 0 0
Pårørende til psykisk syge 2 0
Angst/depressionsgruppe 3 0
Sorggruppe 4 1
Skilsmissegruppe børn 1 0
Skilsmissegruppe voksne 3 0
Pårørende hjerneskadede 0 0
Søskende til personer med autisme/ADHD 0 0
Mænd i Thy/Kom videre mand 3 1
Enesamtale 0 8
Forældre der har børn anbragt 1 0
Intro frivillig kursus 4 0
Unge der har været anbragt 0 0
Økonomisk rådgivning 1
Torsdagscafé
 – > ajourført: –>> 27. august 2019