Frivillig Thy

 

Ny Leder

Frivillig Thy har fået ny leder. Lotte Løndal er ansat som leder af Frivillig Thy pr. 1.10.2022. Desuden er Heller Odder ansat som assistent, ligeledes pr 1.10.2022

 

 

Frivillig Fredag – amerikansk lotteri

Der er gevinst på disse lodder, som ikke er afhentet:

C98 , C93 , G49 , D60

Hvis du har et af disse lodder, kan du hente gevinsten på Frivillig Thy, Nytorv 8

Frivillig Fredag

Frivillig Fredag fandt sted d. 30.09.2022. Vejret var smukt, der var mange glade deltagere og en god tale fra Johnny Haugaard.  Det var samtidig sidste arbejdsdag for Centerleder Pia Keller, som vi ønsker held og lykke. Se billeder fra dagen her og på Facebook

Frivillig Fredag er tæt på rekord

THISTED: Et rekordstort antal foreninger – omkring 40 – holder Frivillig Fredag 30. september på Store Torv i Thisted med overskriften “Sammen skaber vi fællesskab”.

Her står repræsentanter fra frivillige sociale foreninger klar til en snak om, hvem de er, og hvilke muligheder de eksempelvis kan tilbyde dem, der måtte have brug for en hjælpende hånd, eller som selv kunne have lyst til at være med i det frivillige arbejde.

Frivillig Fredag, der varer fra kl 12 til 16, er led i en landsdækkende markering af og hyldest til det frivillige sociale arbejde og de mange tusinde danskere, der yder en uegennyttig indsats gennem år og dag.

Det er også derfor, dagens højdepunkt – kl. 15.45 – er uddelingen af Årets Frivilligpris, som kan gå til en person eller en forening. Inden da taler blomsterkunsteren Johnny Haugaard, der netop har gennemført endnu en stor blomsterudstilling i Hurup, om frivilligheden, der ligesom blomster har mange “farver”.

Arrangementet indledes kl. 12 med Thisted Kirkes klokkespil, som organist Svend Ole Kombak har sat sammen specielt til Frivillig Fredag. Klokkespillet kan også høres kl. 13, 14, 15 og som afslutning kl. 16. Efter klokkespillet kl. 12 åbner FrivilligThys formand Henrik Jespersen officielt begivenhederne,
.
Musikskolen er klar til fællessang kl. 13.05, og en time senere er der gratis kaffe og kage. Og da vejrguderne ikke altid er til at regne med, er Frivillig Fredag i læ i et stort telt – men teltet er åbent for alle.

 

 

 

 

Ny gruppe for pårørende til demente.

Er du, eller kender du en der er, pårørende til en dement?
Der er to pladser tilbage i den nye selvhjælpsgruppe der starter i efteråret.

Ring og hør nærmere: 97911877.

 

Leder af aktiviteten Førstehjælp i Røde Kors, Thisted.

Røde Kors i Thisted søger en leder af Førstehjælpsgruppen. Aktiviteten varetager udbud og gennemførelse af førstehjælpskurser.
Lederens opgave er at:
Planlægge tidspunkter for afholdelse af kurser – i samarbejde med instruktørerne.
Oprette kurserne på en webbaseret platform.
Modtage tilmeldinger fra eleverne.
Planlægge kurser for virksomheder/organisationer.
Godkende løn til instruktørerne.
Skabe et fagligt og socialt sammenhold mellem instruktørerne.
Være bindeled mellem aktiviteten og bestyrelsen.

Det skønnes, at tidsforbruget vil være ca. 1 – 2 timer om ugen i gennemsnit.
Aktiviteten er funderet i Røde Kors Huset, Kr. Koldsgade 1 i Thisted.
Funktionen som leder af Førstehjælp forudsætter medlemskab af Røde Kors.

Kontakt:
Ejgil Boye Mortensen
MOB 40 46 18 64

 

Tjernobylforeningen mangler et par ekstra hænder i deres arbejde med Ukraine.
Vil du med på holdet?
Ring til Lene Gertsen og hør mere: 40219616.
 

 

Hvor er vi bare heldige i FrivilligThy…

Se en fin gave vi har fået af en dygtig pige fra Netværkscaféen.

 

March mod ensomhed

Kom og vær med, når Patrick Cakirli og hans følgeskab vandrer gennem Thisted kommune for at sætte fokus på ensomhed. 2000 km gennem 81 kommuner og 5 regioner er hvad Patrick Cakirli og hans følgeskab vandrer i perioden d. 8. august til d. 14. oktober.

March mod Ensomhed går igennem Thisted Kommune fra d. 28.-30. september ’22. Fra Fjerritslev til Østerild, fra Østerild til Thisted og fra Thisted til Nykøbing Mors.

Skal jeres uddannelse, skole, børnehave, værested, forening, ældrecenter, arbejdsplads mfl. være med til at sætte ensomhed på dagsordenen?

Foruden selve marchen vil der blive afholdt to fællesspisninger – et i Hannæs Hallen og et på Mad-værkstedet i Thisted.

Se mere her

 

Ny samværsgruppe for kvinder i deres bedste alder

Denne gruppe er for en håndfuld kvinder, der har brug for at være en del af et rart og inkluderende fællesskab.
Her vil vi skabe plads til snakke om de tanker man kan føle man står alene med.
Om gruppen skal mødes en formiddag om ugen eller hvor ofte finder vi ud af.
Gruppen starter, når der er fire interesserede. Der er pt. to.
Ring til FrivilligThy hør nærmere: 97911877

Sorggrupppe

Lige nu: der er to ledige pladser i vores nye sorggruppe. Ring senest mandag d. 22. august, hvis du vil være med

Samvær og samtale for pårørende til kronisk syge og handicappede

Pårørendegruppe på tværs af diagnoser.
Vores gruppe har fokus på dig som pårørende.
Du kan være forælder til, eller barn af , ægtefælle eller nær ven af et menneske, du har omsorg for.
I gruppen møder du ligestillede, og da vi taler sammen i fortrolighed, kan vi tale om alt og give hinanden forståelse og respekt.
Gruppen mødes otte gange to timer i FrivilligThy. Startdato aftales.
Gruppen ledes af to erfarne pårørende fra foreningen Pårørende i Danmark:
Merete Østergaard og Anne Diemer.
Henvendelse: Anne: 28937741 eller mail: diemeranne46@gmail.com

 

Sorggruppe

FrivilligThy starter ny sorggruppe på tirsdag d. 9. august. De er stadig et par ledige pladser.

Ring og hør nærmere senest mandag: 97911877.

 

NEFOS søger frivillige rådgivere

NEFOS – netværket for selvmordsramte, er en landsdækkende organisation, som yder rådgivning til efterladte og pårørende, som er ramt af andres selvmordshandlinger.

Hvis du er interesseret i en meningsfyldt opgave, som gør en stor forskel for andre mennesker, kan du læse mere om hvad det indebærer at være frivillig hos NEFOS her: www.nefos.dk/om-nefos/bliv-frivillig

 

 

Video om lektiehjælp

 

 

 

Børne-unge-netværksgruppe

Så er den nye børne-unge-netværksgruppe skudt i gang. Altså en gruppe for de foreninger der laver frivilligt socialt arbejde for børn, unge og/eller deres familier.
Kender I det der, når der bare ikke er tid nok? Sådan var det til dette møde…så gruppen valgte at mødes hurtigst muligt igen 🙂

Sikke en fornøjelse…TAK for en rigtig god opstart til Mødrehjælpen, Home Start, Røde Kors, Kirkens Korshær, Kræftens Bekæmpelse, Ballast, Elsk Thisted og KFUM.

 

FrivilligThy på tur

Frivillig Thy tager i denne tid (forår 2022) rundt til medlemsorganisationerne for at drøfte en forbedring af samarbejdet.

Der er flere nye historier om FrivilligThy på tur. Du kan se de steder vi har været på besøg her.   Bl.a. er der nye billeder fra Værestedet i Hanstholm, som bor på Nytorv, og nu også Thy-Mors Blindesamfund.

 

 

 

 

 

 

Børn og familie

Kære medlemsforeninger.
Der er efterspørgsel på et netværk for de foreninger der arbejder for børn og/eller deres familie.

Vi håber at alle der har dette fokus i sit arbejde vil være med.

Giv  besked denne uge, senest d 26.5 hvis I vil være med. Så samler jeg sammen og vi finder en dato at holde første møde.

post@frivilligthy.dk – tlf 97911877

 

 

 

 

 

 

 

 

Glimt fra Nytorv 8

Anonyme Alkoholikere holder møde hver tirsdag kl. 17.15-18.15 i stueetagen i FrivilligThy på Nytorv
Ingen tilmelding. Bare kom
 

 

Frivillig i Sognets Dagligstue

Sognets Dagligstue søger nye frivillige, både mænd og kvinder.Vi har åbent hver eftermiddag hele året. Hver dag er der 3 frivillige, som sørger for at hygge om gæsterne og servere kaffe. Vi forventer, at du er rummelig og god til at lytte. Vores fornemste egenskab er tid – tid til samvær og fællesskab.

Kig op og til os – og tal med os om dine ønsker.

Vi har åbent i tidsrummet 14 – 17:30. Du kan også kontakte Kirsten Agger på telefon: 42430315

 

 

 

 

Se video fra sangaftenen d. 28.marts 2022Se fotos fra sangaftenen

Nye videoer om sorg og sorggrupper

Sorggrupper:

Bittens egen historie:

Nyt videoklip om demens og selvhjælpsgrupper

Nyt videoklip om skilsmissegrupper

 

 

 

God snak- og evt strikketøj

En strikkecafe for kvinder der har, eller har haft kræft, og som kunne tænke sig at møde andre kvinder i samme situation. Alle er velkomne – også uden strikketøj. Der er altid kaffe på kanden – evt. brød tager man selv med.

Vi mødes hver anden torsdag i lige uger
kl 14.30 til 16.30…

Og lige uger

Sted: Frivillig Thy, Frivillighuset og Selvhjælp, Nytorv 8 , Thisted

Gruppen ledes af frivillige. Der er INGEN tilmelding – du kan bare møde op

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til :
Lone Kristensen tlf 30805000
Karen Bisgaard tlf 21753945 , ( eller se på FB gruppe : Kvinder der har eller har haft kræft i Thisted )

Vel mødt! – vi glæder os til at byde dig velkommen.

Kræftens Bekæmpelse
Lokalafdelingen Thisted   

 

 

Lektiecafe

Frivillige søges

…til lektiecaféen i FrivilligThy for indvandrere.

For nærmere info: 97911877

 

KFUM Social Drive Out på Nørbygård

KFUM sociale arbejde har lavet et projekt der hedder ”Social Drive Out” på baggrund af de sidste 18 måneder med Corona i Danmark.  Nørbygård Centret er med i et landsdækkende netværk og har opbygget 10 ”social stop” i Thisted kommune og Jammerbugt kommuner.
Der bliver kørt ud fra Nørbygård ugens første fire dage. Projektet er i gang med at skaffe frivillige kræfter, der vil være med i dette vigtige arbejde.
Hvis du kan se dig selv i dette arbejde, er du meget velkommen til, at kontakte Centerleder Lene Drejer på. Tlf. 73 70 25 92, eller koordinator Finn Hove Pedersen på tlf. nr. 44 12 78 59 for en samtale.

”Social Drive Out” tilbyder hjælp, nærvær og støtte.
Gratis mad, fornødenheder, sociale arrangementer, støtte og rådgivning om bl.a. økonomi, alkohol- og stofmisbrug, retshjælp, konflikthåndtering m
Se mere her:  www.kfumsoc.dk/faellesskab-og-omsorg-for-voksne/social-drive-out

 

Gruppe for PTSD- og ulykkesramte.

Har du PTSD og/eller er ulykkesramt?
Har du eller en du kender brug for nogen at tale med om det ?
Vi har en selvhjælpsgruppe for folk med PTSD og ulykkesramte.
Man kan have svært ved at takle alle de tanker og følelser der opstår, når man har været truet på sin eksistens.
Ring for nærmere information eller tilmelding.

 

 

FrivilligThy starter nye selvhjælpsgrupper

Grupper for:

Ulykkesramte
Skilsmissegruppe
Pårørende til demente
Samværsgruppe
Fertilitetsgruppe

En selvhjælpsgruppe er 3-8 mennesker der mødes om et fælles emne eller problemstilling.
Deltagerne spejler sig i hinandens fortællinger og får følelsen af ikke at være alene med sin situation. Der er en frivillig fra FrivilligThy tilstede, når grupperne mødes.
Det hele foregår i et anonymt rum i FrivilligThy, Nytorv 8.
Vi starter grupper efter hvad der er behov for.  Læs mere om selvhjælpsgrupper

 

Kender du Livskrafts Camp Unite ?

Det er en camp for børn mellem 12 og 17 år der har mistet sin mor eller far til kræft

Har man mistet sin mor eller far, kan man godt føle sig anderledes eller alene – også selvom man måske har venner og familie omkring sig.

Se også: http://www.livskraftcenter.dk/camp_unite

 

 

Er du ung og vil med i Fællesskabsgruppen?

FrivilligThy´s fællesskabsgruppe er for unge der gerne vil mødes med andre unge til hygge og snak om hvad der fylder lige nu.
Gruppen er for max fem personer og bliver i starten udendørs, pga. corona, en gang om ugen.
Ring og hør nærmere og tilmeld dig på 97911877.

 

 

 

Gåvenner til ældre søges

FrivilligThy søger gåvenner til folk på plejehjem.
Mange ældre vil gerne ud og gå tur, men har det bedst med at gå sammen med en anden.
Vil du være med til at gøre en stor forskel i disse menneskers liv?
Ring til FrivilligThy og hør nærmere 97911877.

 

 

Vi søger en voksenven til dreng på 9 år

Du skal være mand og have lyst til, at være der for en dreng der mangler en god og sund voksenkammerat.
Du skal være god til at snakke med børn og sætte aktiviteter i gang sammen med drengen. Det kan være gåture, ”makke i ting” i værksted osv.
Han er en helt almindelig, klog og snakkesalig, dreng.
Hvor ofte man skal mødes er ikke fast, men noget mor og du finder ud af.
Ring til FrivilligThy og hør nærmere: 97911877.

 

Hvad er en bisidder?

Bisiddere i Thy Bisiddernetværk er frivillige, som stiller sig til rådighed for at hjælpe dig, hvis du har brug for støtte f.eks. til møde med kommune, sundhedsvæsen, advokat eller andre instanser. Læs mere her

Kontakt os:
Har du brug for en bisidder, kan du kontakte Thy Bisiddernetværk ved at ringe eller maile til FrivilligThy,
tlf. 97911877,
post@frivilligthy.dk

 

 

 

Ny Skilsmissegruppe

Er du blevet skilt? Og har du brug for at tale med andre i samme situation?
Frivillig Thy starter en skilsmissegruppe.
Der er stadig ledige pladser, og du er meget velkommen.

Hvis du har interesse kontakt FrivilligThy på 9791 1877

Vi ses.

 

Frivillige til Solstrålen Thy

Solstrålen Thy støtter de mennesker, der vil have et nyt og godt liv, som clean (dvs stoffri) og ædru.
Solstrålen Thy har åbent mandag til fredag kl. 9-15 (tirsdag til kl. 21 fællesspisning) og i weekenden fra kl. 10-14
Vi mangler frivillige, der har lyst at være en del af dette fællesskab og lægge det antal timer, som man har tid og overskud til. Vi kan bruge al hjælp fra få timer og opefter.

Se hele opslaget her

 

Enesamtaler

Frivillig Thy tilbyder enesamtaler. En enesamtale er en fortrolig samtale i enrum. emnet er, hvad du har behov for at tale om. Ring på 97911877 og få en aftale.

Se mere her

 

Vil du være frivillig?

Du kan enten ringe til Frivillig Thy på tlf: 9791 1877
Eller du kan henvende dig direkte til en af vores medlemsorganisationer. Dem finder du her
Har du brug for frivillige, kan du ringe til Frivillig Thy på tlf: 9791 1877

 

you

Grupper

Du finder oversigten over igangværende grupper her