Frivillig Thy får ny leder

Den 1. oktober 2020 tiltræder Pia Keller Sørensen som ny centerleder i FrivilligThy og afløser dermed Anni Miller, der har valgt at gå på efterløn med udgangen af september.
FrivilligThy opslog stillingen for en måned siden og fik 26 ansøgninger. Det var en stor ansøgerkreds – og en kvalificeret ansøgerkreds – hvilket foreningen er meget glad for. Det er derfor med stor glæde, at vi her kan præsentere den nye leder:

Pia Keller Sørensen er læreruddannet fra Den frie Lærerskole i Ollerup og har haft ansættelse på Grønland i hendes praktikperiode. I 2013 til 2017 var hun frivilligkoordinator på Asylcenteret i Hanstholm med ansvar for centerets over 100 frivillige. Efter lukningen af Asylcenteret fik Pia Keller Sørensen i 2018 ansættelse som lærer ved Udviklingscenteret Skiftesporet i Rødovre kommune. Her underviste hun i dansk, engelsk og i kreative fag. Alle børnene på skolen havde socioemotionelle udfordringer og arbejdet lod sig kun udføre i tæt dialog med forældrene.
Pia ville efter 2 år på skolen gerne hjem til Thy og starter som sagt den 1. oktober som centerleder på FrivilligThy.
Pia lægger i sit arbejde vægt samarbejde og er en rigtig holdspiller, der ikke er bange for at sætte sig selv i spil.
FrivilligThy søgte en ”blæksprutte” til løsning af de mange udfordringer, der lander på vores bord. Vi føler os overbeviste om, at vi med Pia får en værdig afløser til Anni Miller, og at Pia vil løfte det frivillige sociale arbejde i Thisted kommune på værdig vis.

FrivilligThy vil gerne benytte denne – lidt tidlige lejlighed – til at takke Anni for et forbilledligt arbejde. FrivilligThy er vokset til en veldrevet foreningen under hendes ledelse.

Der vil senere blive inviteret til afskedsreception for Anni og ”et hilse på arrangement” for Pia.

På bestyrelsens vegne

Erik Odgaard
Formand

Author: post@frivilligthisted.dk