Frivillige Jobs

10.1.2018:

Her finder du korte beskrivelser at nogle specifikke efterspørgelser vi har modtaget ved FrivilligThy.
Kontakt os gerne, for at søge en af nedenstående frivillige”jobs” på 97 91 18 77.

Find flere muligheder på FrivilligJob:klik her

 

Opslag: 3 frivilligjobs hos Frivillig Thy. Se mere på frivilligjob.dk

 


19.9.2016: Bliv besøgsven ved Ældre Hjælper Ældre
Foreningen Ældre Hjælper Ældre, Thisted søger frivillige til at være besøgsvenner i Thisted by.
De er lige nu 50 aktive frivillige, men der mangler yderligere 10 frivillige for at afdække ventelisten.

At blive frivillig besøgsven kræver ikke mere end et par timer i overskud og lysten til at lære nye mennesker at kende. Så hvis det er noget for dig, vil der blive sat stor pris på din indsats.

Der er mulighed for at komme med en besøgsven på besøg, hvis du gerne vil opleve hvad det kan indebære at være besøgsven.

Kontakt:

Magda Andersen, Koordinator v/Ældre Hjælper Ældre
Tlf: 60 85 17 24

Eller

FrivilligThy
Tlf: 97911877

14.9.2016:
Tekst følger – har du bidrag ?

14.9.2016:
Tekst følger – har du bidrag ?

14.9.2016:
Tekst følger – har du bidrag ?

Opdateret d. 3.11.2016:

 

14.9.2016:
Tekst følger – har du bidrag ?

9.1.2018:

Faste Frivillige i FrivilligThy

FrivilligThy søger lige nu faste frivillige til frivilligcenteret. Som fast frivillig er man en del af det team, der passer telefonen, tager imod de som kommer i centeret og er klar til at tage en samtale eller hjælpe dem med praktiske opgaver som kopiering, lokalebooking, finde oplysninger om relevante tilbud, med mere.

Som fast frivillig har du også mulighed for at blive tovholder for en selvhjælpsgruppe. Det indebærer blandt andet kontakt til relevante samarbejdspartnere og synliggøre tilbuddet i samarbejde med centerlederen og de øvrige frivillige.
Der er også mulighed for at sidde med i diverse udvalg som Frivillig Fredag, Genbrugsmessen, PR udvalg, mv. Ovenstående er ikke et krav for at blive en del af teamet af faste frivillige.

 Igangsættere

I en selvhjælpsgruppe mødes mennesker, der står i samme livssituation. Det at have nogen ligestillede at dele sine problemer med og spejle sine følelser i, kan være lige netop det der skal til, for at komme igennem en svær periode i livet.

Som igangsætter er man en del af et frivilligt team der igangsætter og afvikler selvhjælpsgrupper og enesamtaler. Den frivilliges opgave er at skabe de bedst mulige betingelser for at deltagerne får sat ord på det de har det svært med lige nu og skabe et trygt rum, hvor deltagerne kan åbne op og dele sine erfaringer med hinanden.

Der er altid 2 frivillige om en gruppe. Som ny frivillig, vil man derfor være sammen med en erfaren frivillig. Derudover skal du deltage i et kursus á 6 timer fordelt over 2 eller 3 eftermiddage. Her vil du få kendskab til de grundlæggende principper i selvhjælpsarbejde samt få informationer om de rammer vi arbejder indenfor.
Grupperne er opdelt efter emner. Det kan være samværsgrupper for ensomme, personer med angst/depression, pårørende til demente, mobning, skilsmissegrupper for både børn og voksne, mv.