Pårørende demente

Når din kære bliver en helt anden …

Inger Lise


Karen Margrethe


Er du pårørende til en dement? Så har du oplevet, hvordan din kære har ændret personlighed, og er du ægtefælle eller samlever, stilles der krav til dig døgnet rundt.
Men det er sikkert svært at tale med andre om det – familien, naboerne og vennerne er velmenende, men de kan alligevel ikke helt sætte sig ind i, hvordan du har det.
Det er nok også svært for dig selv at takle dit nye liv. Her kan en selvhjælpsgruppe måske være noget for dig, og det kan FrivilligTHY bidrage med.
En selvhjælpsgruppe består af 3-8 deltagere og startes af to frivillige fra selvhjælpstilbuddet, som har tavshedspligt. De andre i gruppen vil være i samme situation som dig.
Vi kan tilbyde forskellige grupper for henholdsvis ægtefæller/samlevere til og børn af demente.
Når gruppen selv kan klare at fortsætte, trækker de frivillige sig. Møderne holdes som udgangspunkt i FrivilligTHY eller efter aftale.
Du kan kontakte os på FrivilligTHY tlf. 97 91 18 77. Vi har åbent mandag-torsdag kl. 10-16.