Grupperne – oversigt

Her kan du se, hvilke grupper, der er i gang, hvor mange der er med i dem og om der er en venteliste.

Hurtig links til grupper

Grupper Personer på venteliste Grupper i gang
Pårørende demente 5 2
Kreativ cafe 0 1
Samværsgruppe voksne over 30 1 1
Samværsgruppe unge 18-30 0 0
Barn til demente 1 0
Pårørende ADHD 0 0
Pårørende senhjerneskadede 1 0
Børn til sclerose 1 0
Kroniske smerter 2 0
Fibromyalgi 0 0
Angst/depressionsgruppe 3 0
Sorggruppe start sidst i marts 6 0
Skilsmissegruppe børn 2 2
Skilsmissegruppe voksne 4 0
Pårørende hjerneskadede 0 0
Søskende til personer med autisme/ADHD 0 0
Mænd i Thy/Kom videre mand 1 0
Enesamtale 0 6
Forældre der har børn anbragt 1 0
Intro frivillig kursus 5 1
Unge der har været anbragt 0 0
Økonomisk rådgivning 1
Torsdagscafé
 – > ajourført: –>>06-09.2020