Grupperne – oversigt

Her kan du se, hvilke grupper, der er eller har været i gang

Du kan læse mere om selvhjælpsgrupper her

Grupper
Pårørende til  demente
Kreativ cafe
Samværsgruppe voksne over 30
Samværsgruppe unge 18-30
Barn af demente
Pårørende til ADHD
Pårørende til senhjerneskadede
Børn og sclerose
Kroniske smerter
Fibromyalgi
Gruppe for ulykkesramte
Angst/depressionsgruppe
Sorggruppe start sidst i marts
Skilsmissegruppe børn
Skilsmissegruppe voksne
Pårørende til hjerneskadede
Søskende til personer med autisme/ADHD
Mænd i Thy/Kom videre mand
Enesamtale
Forældre der har børn anbragt
Intro frivillig kursus
Unge der har været anbragt
Økonomisk rådgivning
Torsdagscafé
 – > ajourført: –>>02-11-2021