Selvhjælpsgrupper

Der findes forskellige selvhjælpsgrupper, f.eks. :

* Sorggruppe

* Skilsmissegruppe

* Angst/depressionsgruppe

* Pårørende demente

* Pårørende hjerneskadede

 

 

Hvad er selvhjælpsgrupper?
”Når man sidder alene, er tankerne kaos. Ved at skulle forklare sig, ved at sætte ord på, forstår man bedre, hvad der er sket”

Det udtaler en deltager i en selvhjælpsgruppe. Og det er et godt eksempel på, hvad selvhjælp kan: I en selvhjælpsgruppe mødes 3-8 mennesker om et fælles emne eller problem. De udveksler erfaringer, fortæller om deres oplevelser og kommer sammen videre i livet.

Emner i grupperne
Vi igangsætter selvhjælpsgrupper om næsten alle emner. Fx:
• At leve med en alvorlig sygdom
• Ensomhed eller manglende netværk
• Skilsmisse
• Lavt selvværd
• Sorg over at have mistet
Også pårørende til fx mennesker med en alvorlig sygdom kan have glæde af at deltage i en selvhjælpsgruppe og høre, hvordan andre i samme situation håndterer den.

Hvorfor virker selvhjælp?
En af grundene til, at mange oplever selvhjælpsgrupper som et stærkt redskab er, at man i gruppen møder mennesker med samme problem – og kan spejle sig i deres livssituation. Man deler oplevelser og erfaringer og hjælper på den måde både sig selv og de andre deltagere i gruppen.

En deltager fortæller: ”Det er en lettelse at sige nogle af de ord, man ikke ønsker at dele med sine børn, sin familie eller sine venner, og blive mødt med forståelse og accept. Det er ok at sige det samme mange gange. Der er ingen, der blot siger, at nu må man se at komme videre”.

Mangler du en gruppe?

Tøv ikke med at henvende dig.