Strategi

Her på siden finder du links til en række pdf dokumenter,
som tilsammen udgør Frivillig Thys strategi.

Efter den gældende bekendtgørelse, afleverer Frivillig Thy en udviklingsplan  – strategi til Socialstyrelsen hvert andet år

Udviklingsplan for 2023-2024

Denne plan er en sammenskrivning af nedenstående planer

Strategiplan -indledning 2022 -2027

Strategiens grundlag (powerpoint)

Medlemmerne

Selvevalueringsskema

Status for indsatsområder

Strategi – indsats mod ensomhed

Strategi – rekruttering og fastholdelse

Strategi – synliggørelse

Strategimøde 2021