Personlig samtale

Sådan får du en personlig samtale….

 

 

Hvis du ønsker det, kan du få en personlig samtale. Den foregår på tomandshånd og som hovedregel med en frivillig. De frivilliges opgave er, at lytte og spørge nærværende- uden at dømme eller give konkrete løsninger.

Kvaliteten i samtalen er, at man bliver mødt der hvor man er. Her bestemmer man selv, hvad der skal tales om, og hvor meget man vil fortælle.

Der er tale om et begrænset antal samtaler. Det er de to samtalepartnere, der evaluerer løbende om samtalerne skal forsætte. Hvis der er tale om mere end seks samtaler, så er lederen med til, at vurdere evt. forsættelse. Samtalerne foregår altid på et neutralt sted i rolige omgivelser. Hvis du ønsker samtaler eller gerne vil høre mere om det kontakt os på tlf. 97911877