For Børn

Skilsmissegrupper for børn

Du kender sikkert en dreng eller pige, hvis forældre er skilt. Det kan også være dig selv, der har oplevet det,og selv om dine forældre er gode at snakke med, er det altid godt at dele dine tanker med andre, der har det ligesom dig.

Grupperne består af 3-8 børn/unge og igangsættes af to frivillige fra Selvhjælpstilbuddet. Vi sammensætter grupperne sådan, at dem, du møder, er nogenlunde på din alder og vil være i en lignende situation.

Grupperne mødes som udgangspunkt på skolerne.

Før start inviteres forældre til et informationsmøde, hvor der vil være repræsentanter fra skole og frivilligTHY til stede.

De voksne frivillige har tavshedspligt overfor både lærere, forældre og andre børn.

Henvendelse kan ske enten til FrivilligTHY eller til Akt-lærerne på den lokale skole.