KURSER

Sociale kurser kan arrangeres lokalt

Der har været forespørgsler på kurser fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde i Odense, de såkaldte dubleringskurser. Det vil sige, at i stedet for, at man holder kurserne i Vejle eller Odense, holdes de i lokalområdet, og underviserne kører turen i stedet.

Hvis I som foreninger eller projekt har noget, som I gerne vil opkvalificeres i, må I meget gerne kontakte os. Vi forestår gerne planlægningen og har mulighed for at lægge lokaler til. Dette tilbud er gratis for foreningerne, blot skal man selv betale forplejningen til sine egne deltagere.

Der er nogle betingelser, der skal opfyldes for, at man kan komme i betragtning. Det skal være et kursus, centret i for vejen tilbyder i sit katalog, og der skal være mindst tre foreninger og mindst 15 deltagere. Hvis dette er opfyldt, kan man komme i betragtning.

Centret betaler alle udgifter til underviserne.